“Iedereen heeft, zoals je hebt kunnen lezen, grenzen. Het is echter vaak niet heel duidelijk waar deze bij jou liggen. Jouw grenzen beschermen jou tegen jezelf en jou tegenover anderen. Bovendien zijn jouw grenzen ook heel belangrijk voor de duidelijkheid van anderen.

Ik noem het kader van jouw grenzen ‘Het Persoonlijk Kadaster’ omdat een duidelijke aanduiding van jouw grenzen te vergelijken is met het in kaart brengen van een stuk grond door het kadaster. Dit is van jou en dat is van de buurman. Dat is helder.

Vaak herkennen of erkennen we onze persoonlijke grenzen niet voldoende, wat leidt tot onenigheid, irritatie en frustratie. Vaak kom je er dan ook pas achter wanneer de grens is bereikt, en dan is het te laat. In de bijlagen vind je een handige tool om je grenzen te ontdekken en te verhelderen. Lees de tekst en beantwoord de vragen voor jezelf voor elk onderdeel van het ‘Grens Raam’ voordat je de tool invult.

Wanneer je het Grens Raam hebt ingevuld, kijk er dan nog eens goed naar.”

Wat valt je op?
Had je dit verwacht?
Wat verrast je?

Veel succes en inzichten gewenst.