In deze video stel ik me als bedenker van de e-learning kort voor en vertel ik kort over Positief egoïsme en waarom ik het zo belangrijk vindt.