Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor agressief gedrag in de zorg. Enkele veel voorkomende oorzaken zijn:

Frustratie: Patiënten kunnen zich gefrustreerd voelen door hun fysieke of mentale beperkingen, gebrek aan controle over hun situatie, of door langdurige opname in een zorginstelling. Deze frustratie kan leiden tot agressief gedrag jegens het zorgpersoneel.

Verwarring of delier: Een delier is een plotselinge verwardheidstoestand die kan optreden bij oudere patiënten of mensen met cognitieve stoornissen. Deze verwarring kan ervoor zorgen dat een persoon agressief wordt.

Pijn of ongemak: Onbehandelde pijn of ongemak kan veranderingen in gedrag veroorzaken, waaronder agressie. Sommige patiënten kunnen proberen hun pijn kenbaar te maken door middel van agressie.

Psychische aandoeningen: Mensen met psychische aandoeningen, zoals schizofrenie of een bipolaire stoornis, kunnen agressief gedrag vertonen als gevolg van hun ziekte. Dit kan voorkomen in zorginstellingen waar deze patiënten verblijven.

Onvoldoende communicatie: Slechte communicatie tussen zorgverleners en patiënten kan leiden tot frustratie en agressie. Als patiënten het gevoel hebben dat zij niet worden begrepen, kunnen zij agressief gedrag vertonen om hun punt duidelijk te maken.

Omgevingsfactoren: Factoren zoals drukte, lawaai, onvoldoende privéruimte en een gebrek aan structuur kunnen bijdragen aan het ontstaan