“Voor veel mensen is het totaal niet duidelijk waar de grenzen liggen. Wanneer we naar een kadastrale afrastering kijken van een perceel grond, dan is dit meestal wel duidelijk. Dit is duidelijk aangegeven met kleine paaltjes in de grond en tussen die paaltjes ligt een denkbeeldige lijn. Toch zie je, op tv nog wel eens geschillen tussen buren wanneer de een vindt dat de boomwortel van de buurman onder de grond loopt en zo zijn tegels omhoog drukt. Ze komen er zelf niet uit en er ontstaat een enorme ruzie. De rijdende rechter komt dan maar weer eens een kijkje nemen en komt met een oplossing.

In onze relaties gaat dit vaak niet heel veel anders. Of het nu je eigen relatie met je partner is, of met je ouders of schoonouders, of met vrienden of familie, of met collega’s, of met je cliënten, patiënten, of hun familie, er ontstaan geregeld geschillen. De grootste reden van deze geschillen is vaak dat jij niet weet waar de grens van de ander ligt en de ander niet weet waar die van jou ligt. Sterker nog, de meeste mensen met een zorghart hebben vaak geen idee waar hun eigen grens ligt. Pas als het te laat is, herkennen we de grens. En dan ligt het in onze beleving ook nog vaak aan de ander dat die weer iets van je verwacht wat jij niet waar kan maken. Of je neemt het jezelf kwalijk dat jij niet aan de verwachting hebt kunnen voldoen. (ontstaan laag zelfbeeld)

Lees de bijgevoegde tekst en maak de bijbehorende opdracht. (Zie materialen)”