Hoe geef je nou je grenzen aan? In het vorige hoofdstuk heb je geleerd waar jouw grenzen liggen. Je weet dus al meer over jou Persoonlijk Kadaster. In deze paragraaf leer je hoe je jou grenzen beter aan zou kunnen geven en waar je rekening mee mag houden.