De basisprincipes van motiverende gespreksvoering

1. Empathie tonen: De zorgverlener laat oprechte interesse en respect zien voor de perspectieven en gevoelens van de zorgvrager. Het gaat erom de zorgvrager te begrijpen en een gevoel van veiligheid en acceptatie te bieden.

2. Ontlokken van veranderingstaal: In plaats van het pushen van verandering, wordt de zorgvrager aangemoedigd om zijn of haar eigen motivatie voor verandering te ontdekken en te uiten. Dit kan worden gedaan door open vragen te stellen, te luisteren naar ambivalentie en twijfels, en het verkennen van waarden en doelen.

3. Rollen met weerstand: In plaats van weerstand te bestrijden, probeert de gespreksvoerder de weerstand te begrijpen en erop te reageren met begrip en empathie. Dit kan helpen om samen te werken met de zorgvrager in plaats van tegen hem of haar.

4. Het versterken van motivatie: De zorgverlener zal vaak werken aan het versterken van de motivatie van de cliënt door positieve feedback te geven, mogelijkheden te verkennen en de nadruk te leggen op de autonomie van de zorgvrager. Het doel is om de innerlijke motivatie voor verandering te vergroten.

5. Keuzes maken: Door de tegenstrijdigheid te benadrukken tussen de huidige situatie en de gewenste toekomstige situatie, kan de motivatie voor verandering worden vergroot. Dit kan gebeuren door het verkennen van de negatieve gevolgen van het huidige gedrag en het onderzoeken van de voordelen en waarden van verandering.

Al deze principes werken samen om een collaboratieve, niet-oordelende en ondersteunende sfeer te creëren die de motivatie voor gedragsverandering vergroot.