Casus: Agressief gedrag in de zorg

Situatie:
In een verpleeghuis is er sprake van agressief gedrag bij een oudere patiënt, meneer de Vries. Meneer de Vries is 82 jaar oud en woont al enige tijd in het verpleeghuis vanwege zijn dementie. Zijn gedrag is de afgelopen maanden echter steeds agressiever geworden, waarbij hij vaak medewerkers aanvalt. Hij slaat, schopt en scheldt hierbij.

Achtergrondinformatie meneer de Vries:
Meneer de Vries was voorheen altijd een rustige en vriendelijke man. Hij werkte als accountant en heeft zijn hele leven zelfstandig gewoond. Hij had nooit eerder te maken gehad met agressie of gewelddadig gedrag. Naast zijn dementie heeft meneer de Vries last van gevoelens van onrust en verwardheid, waardoor hij zich vaak gefrustreerd voelt.

Onderzoek en analyse:
De agressie van meneer de Vries lijkt voort te komen uit onbegrip en frustratie door zijn dementie. Hij kan zich steeds minder goed uitdrukken en begrijpt niet altijd wat er om hem heen gebeurt. Hierdoor raakt hij gefrustreerd en reageert hij agressief. Daarnaast kan de onrust die hij ervaart ook bijdragen aan zijn agressieve gedrag.

Plan van aanpak:

  1. Observeren en analyseren: Het zorgteam observeert meneer de Vries nauwlettend om te achterhalen wat specifieke triggers zijn die zijn agressie veroorzaken. Hierbij wordt gekeken naar zijn gedrag voor, tijdens en na de agressie-uitbarstingen.
  2. Communicatie verbeteren: Het zorgteam gaat in gesprek met meneer de Vries om te achterhalen hoe zijn communicatie verbeterd kan worden. Er wordt gekeken of er hulpmiddelen zijn die meneer de Vries kunnen helpen bij het uiten van zijn frustraties en behoeften.
  3. Omgevingsaanpassingen: Het verpleeghuis past de omgeving van meneer de Vries aan om hem te helpen bij het omgaan met zijn dementie. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er foto’s, herkenningspunten en een vast dagritme worden geïntroduceerd. Zo creëert men een vertrouwde omgeving voor meneer de Vries.
  4. Personeelsbegeleiding: Het zorgteam ontvangt training en begeleiding van professionals om beter om te kunnen gaan met de agressie van meneer de Vries. Zij leren de agressie vroegtijdig te herkennen en hoe hierop te reageren om verdere escalatie te voorkomen.
  5. Therapieën en medicatie: Naast de genoemde interventies kan het nodig zijn om meneer de Vries aanvullende therapieën en/of medicatie voor te schrijven, om zijn gedrag en gevoelens van onrust te verminderen.

Monitoring en evaluatie:
Het zorgteam houdt na het implementeren van bovenstaande interventies de situatie nauwlettend in de gaten. Er worden regelmatig evaluatiemomenten ingepland om te beoordelen of de interventies het gewenste effect hebben gehad. Indien nodig worden de interventies aangepast of worden er aanvullende interventies ingezet.

Op deze manier probeert het zorgteam in het verpleeghuis het agressieve gedrag van meneer de Vries te verminderen en een veilige en rustige omgeving voor hem te creëren. Het doel is om meneer de Vries zo goed mogelijk te begeleiden in zijn strijd tegen dementie, met respect en het behoud van zijn waardigheid.